Terms & Conditions

વપરાશ અંગેના નિયમો

લાઇસન્સની શરતો. વેબસાઇટ એ સમાચારોની સામગ્રી (સામગ્રી) નું સંપાદન છે. કંપની તમને અહીં નિર્ધારિત નિયમો અને શરતોને આધિન સામગ્રીને એક્સેસ કરવા માટે મર્યાદિત, બિન-વિશિષ્ટ અને બિન-સોંપાયેલ લાઇસન્સ આપે છે. સામગ્રીને એક્સેસ કરીને, તમે આ કરારમાં નિર્ધારિત શરતો દ્વારા બંધાયેલા હોવાની સંમતિ આપો છો.

માલિકી હક. કંપની પાસે વેબસાઇટમાં માલિકીનો હક છે અને તમે કોઈ પણ રીતે વેબસાઇટ અથવા તેના કોઈપણ ઘટકોની નકલ અથવા પુન: ઉત્પાદન કરી શકતા નથી. કંપની પાસે તમામ ટ્રેડમાર્ક્સ અને ટ્રેડ ડ્રેસ અને વેબસાઇટના દરેક પૃષ્ઠના વિશિષ્ટ લેઆઉટ, જેમાં કોલ ટુ એક્શન, ટેક્સ્ટ પ્લેસમેન્ટ, છબીઓ અને અન્ય માહિતીનો પણ અધિકાર છે.

તમે સંમત થાઓ છો કે આ વેબ સાઇટના માલિકોએ કોઈપણ સમયે અને કોઈ સૂચના વિના અને તમને કોઈ જવાબદારી આપ્યા વિના હક અનામત રાખ્યું છે, આ વેબસાઇટ અને તેની સેવાઓને સંશોધિત અથવા બંધ કરી શકે છે અથવા તમે પ્રદાન કરેલા ડેટાને અસ્થાયી અથવા કાયમી ધોરણે કાઢી પણ શકે છે. સમયસરતા, કાઢી નાખવા, સ્ટોર કરવામાં નિષ્ફળતા, અચોક્કસતા અથવા કોઈપણ ડેટા અથવા માહિતીની અયોગ્ય વિતરણ માટે અમારી પાસે કોઈ જવાબદારી અથવા અમારી જવાબદારી રહેશે નહીં.

ગોપનીયતા નીતિ
અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે નોંધણી થયેલ ડેટા અને વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી અમારી ગોપનીયતા નીતિની શરતોને આધિન છે.

ઉપયોગ પર પ્રતિબંધો
તમે કોઈપણ માહિતીને હોસ્ટ, પ્રદર્શિત, અપલોડ, સુધારો, પ્રકાશિત, પ્રસારિત, અપડેટ અથવા શેર કરી શકશો નહીં જે:

અન્ય વ્યક્તિ સાથે સંબંધિત છે અને જેનો તમારી પાસે કોઈ પણ માલિકીનો અધિકાર નથી ત્યાં સુધી;

ભયંકર હાનિકારક, પજવણી કરનાર, બદનામી, અશ્લીલ, પીડોફિલિક, બદનક્ષીયુક્ત, બીજાની ગુપ્તતાના આક્રમક, દ્વેષપૂર્ણ અથવા વંશીય રીતે, વંશીય વાંધાજનક, અસ્પષ્ટ, સંબંધિત અથવા મની લોન્ડરિંગ અથવા જુગારને પ્રોત્સાહિત કરતું અથવા કોઈપણ રીતની માહિતી અહીં ગેરકાયદેસર છે;

કોઈપણ રીતે સગીરને નુકસાનકારક બાબતે;

કોઈપણ પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક, કોપિરાઇટ અથવા અન્ય માલિકીના હકોનું ઉલ્લંઘન કરે છે;

તે સમય અમલમાં હોય તેવા કોઈપણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે;
આવા સંદેશાઓની ઉત્પત્તિ વિશેના સરનામાંને છેતરવા અથવા ગેરમાર્ગે દોરતા અથવા કોઈ પણ માહિતીનો સંપર્ક કરવો કે જે મોટા પ્રમાણમાં અપમાનજનક અથવા પ્રકૃતિમાં ભયાવહ છે;

બીજી વ્યક્તિને ગેરમાર્ગે દોરવા,
સોફ્ટવેર, વાયરસ અથવા કોઈપણ અન્ય કમ્પ્યુટર કોડ, કોઈપણ કમ્પ્યુટર સ્ત્રોતની વિધેયને અવરોધવા, નાશ કરવા અથવા મર્યાદિત કરવા માટે રચાયેલ ફાઇલો અથવા પ્રોગ્રામ્સ ધરાવે છે; અથવા

ભારતની એકતા, અખંડિતતા, સંરક્ષણ, સલામતી અથવા સાર્વભૌમત્વ, વિદેશી રાજ્યો સાથેના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો અથવા જાહેર હુકમની ધમકી આપે છે અથવા કોઈપણ ગુનાત્મક ગુનાના કમિશનને ભડકાવવાનું કારણ બને છે અથવા કોઈ ગુનાની તપાસ અટકાવે છે અથવા કોઈ અન્ય દેશનું અપમાન કરે છે.

ઉપરોક્ત કોઈપણ શરતોનું ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ સામગ્રીને કંપનીએ વેબસાઇટમાંથી દૂર કરવાનો અધિકાર કંપનીએ પોતાની પાસે રાખ્યો છે.

જો અને જ્યારે જરૂરી હોય, તો કંપની તમને કંપનીને નુકસાનની ચૂકવણી કરવાના તમારા વળતર સંબંધિત લેખિત ખાતરીની માંગ કરી શકો છો, અને આવી ખાતરી આપવા માટે તમારી નિષ્ફળતા આ કરારના ભૌતિક ભંગ સમાન છે. કંપની કોઈપણ કાનૂની કાર્યવાહીમાં ભાગ લઈ શકે છે જ્યાં તમે કોઈ પણ વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગથી સંબંધિત તૃતીય પક્ષના દાવાની બચાવ કરી રહ્યા છો. તમે કોઈ પણ તૃતીય પક્ષની કાનૂની કાર્યવાહી કે જે વેબસાઇટ અથવા સેવાઓના સંબંધમાં શરૂ કરવામાં આવી છે તેની કંપનીને જાણ કરો, જેમાં તમે કાનૂની કાર્યવાહી કરો છો.

તમે સમજો છો અને સંમત થાઓ છો કે આ વેબસાઇટનો તમારા તરફથી ઉપયોગ અને કોઈપણ સેવાઓ અથવા પ્રદાન કરેલી સામગ્રી (“સેવા”) તમારા પોતાના જોખમે તમને ઉપલબ્ધ કરાઈ છે અને પ્રદાન કરવામાં આવી છે.